Układ kart

Uklady kart w pokerze

Układy w pokerze poczynając od najstarszego (najmocniejszego)
UkładNazwa angielskaPrzykładOpis
Poker królewskiRoyal flushRoyal Flush.pngDziesiątka, Walet, Dama, Król i As w jednym kolorze.
PokerStraight flushStraight Flush.pngStrit w kolorze.
KaretaFour of a kind (Quads)Poker.pngCztery karty o tej samej wartości, np. AAAA2.
Ful (takżefull)Full houseFull.pngTrzy karty o takiej samej wartości i dwie karty o innej takiej samej wartości (trójka i para). Jeśli wystąpi więcej niż jeden ful, wygrywa układ z wyższymi kartami tworzącymi trójkę – np. KKK22 wygrywa z QQQAA.
KolorFlushFlush.pngPięć kart w tym samym kolorze. Jeśli wystąpi więcej niż jeden kolor, wygrywa układ z wyższą kartą.
StritStraightStraight.pngPięć kart ułożonych po kolei np. 98765. As może być zarówno kartą wysoką jak i niską tworząc dwa dopuszczalne układy: AKQJ10 i 5432A. Strity typu 32AKQ nie są dozwolone.
TrójkaThree of a kindThree of a kind.pngTrzy karty tej samej wartości.
Dwie paryTwo pairTwo Pairs.pngJeśli dwóch graczy ma po dwie pary, wygrywa ten, który ma najwyższą parę. Jeśli oboje mają taką samą wysoką parę wygrywa ten, który ma wyższą drugą parę. Jeśli oboje mają po dwie takie same pary, wygrywa ten, który ma wyższą piątą kartę (tzw. kicker).
ParaOne pairOne Pair.pngDwie karty o takiej samej wartości. Jeśli dwóch graczy ma taką samą parę, wygrywa ten, który ma wyższe pozostałe karty.
Wysoka kartaHigh cardNo Pair.pngKażdy układ kart, który nie kwalifikuje się do powyższych układów.

źródło: wikipedia